• Predlaže zajedničke akcije u zajednici

  Vijeće ima mogućnost predlagati aktivnosti kojima će se zajednički odgovarati na konkretne potrebe korisnika.
 • Informira i angažira građane/ke

  Vijeće posebno potiče korisnike socijalnih usluga na aktivno sudjelovanje u odgovoru na konkretne potrebe.
 • Redoviti sastanci vijeća

  Sjednice Vijeća prilike su za nove prijedloge poboljšanja i učinkovitosti rada i suradnje.
 • Izrađuje strategijski plan djelovanja

  Strategijski plan djelovanja donosi se konsenzusom svih uključenih, a obuhvaća analizu problema, ciljeve i očekivane rezultate, konkretne aktivnosti, vremenski rok i odgovorne osobe za provedbu.
 • Predlaže izmjene/dopune javnih politika i propisa

  Kroz svoje članove, koji su predstavnici udruga i institucija na razini Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, Vijeće zagovara razvoj strategijskog plana, te izradu proračuna i na razini županije/regionalne samouprave.
 • Istražuje probleme i potrebe zajednice

  Šarolik sastav Vijeća i dijalog okupljenih stručnjaka/kinja, omogućuje stvaranje jasnije slike o potrebama i konkretnim problemima/izazovima korisnika socijalnih usluga.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga

Ulaganje u budućnost

EUROPSKA UNIJA

Ovaj projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
ec.europa.eu/croatia

www.strukturnifondovi.hr

Nositelj projekta

Partner

Provedbeno tijelo

Osnovano Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga


Poslušaj audio zapis