Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga

U Klubu knjižare Nova održan je trening volontera koji će sudjelovati u istraživanju za potrebe projekta "Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga". Volonteri su educirani o metodi aktivnog slušanja i provođenja strukturiranog razgovora. Krajem travnja volonteri će provoditi razgovore s ciljanim korisnicima socijalnih usluga u Osijeku kako bi dobili uvid u specifične probleme i potrebe raznih skupina korisnika socijalnih usluga. Ciljani i individualizirani pristup korisnicima, te analiza podataka dobivenih razgovorima, bit će podloga za prilagodbu, daljnji razvoj te individualizaciju socijalnih usluga koje pružaju Grad Osijek, ustanove sustava socijalne skrbi i organizacije civilnoga društva.

Ulaganje u budućnost

EUROPSKA UNIJA

Ovaj projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
ec.europa.eu/croatia

www.strukturnifondovi.hr

Nositelj projekta

Partner

Provedbeno tijelo

Osnovano Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga


Poslušaj audio zapis