Provedeno istraživanje o pružanju socijalnih usluga u Gradu Osijeku

Osječko vijeće očekuje suradnju i aktivno uključivanje svih institucija i udruga kako bi se što kvalitetnije definirali prioriteti i koraci prema usavršavanju pružanja socijalnih usluga u Gradu Osijeku

Uključivanje građana/volontera jedan je od ključnih koraka u podršci aktivnom građanstvu, te u suradnji lokalne uprave i civilnog društva koja vodi prema poboljšanju životnih uvjeta u lokalnoj zajednici.
Upravo se o tome govorilo na drugoj sjednici Osječkog vijeća za razvoj socijalnih usluga koja je održana pod predsjedanjem zamjenika gradonačelnika Grada Osijeka Vladimira Hama.
Na sjednici su predstavljeni rezultati istraživanja koje je provedeno u skladu sa zacrtanim projektnim aktivnostima, i to na tri ciljane skupine - djeca, mladi i obitelj. Istraživanje su proveli volonteri Udruge Breza koristeći metodu aktivnog slušanja, a Volonterski centar Osijek pripremio je analizu dobivenih rezultata koja će poslužiti kao podloga za daljnji rad fokus grupa.


Fokus grupe činit će 10 do 15 članova, predstavnici osječkih institucija i civilnoga društva, a njihov je posao definirati konkretne odgovore na probleme dobivene u istraživanju. Fokus grupe dva će dana analizirati dobivene podatke, i na toj podlozi izraditi preporuke koje će, nakon temeljite analize na sjednici Osječkog vijeća za razvoj socijalnih usluga, biti predstavljene gradonačelniku.
Osječko vijeće očekuje suradnju i aktivno uključivanje svih institucija i udruga kako bi se što kvalitetnije definirali prioriteti i koraci prema usavršavanju pružanja socijalnih usluga u Gradu Osijeku.
Fokus grupa koja će se baviti problemima obitelji bit će održana 9. i 10. srpnja 2014. godine, od 9 do 13 sati u prostoru Udruge DOKKICA, u Jagerovoj 12. Fokus grupa za mlade radit će 14. i 15. srpnja, također u DOKKICI od 9 do 13 sati, a u istom prostoru okupit će se i fokus grupa za djecu i to 16. i 17. srpnja 2014., od 9 do 13 sati.
U tijeku su istraživanja ciljanih skupina starih i nemoćnih, te palijativnih bolesnika, a rezultati i fokus grupe bit će završeni do kraja kolovoza 2014.