Održane fokus grupe u svrhu pronalaženja rješenja na probleme uočene istraživanjem

Članovi fokus grupa, na temelju analize provedenog istraživanja trenutnih potreba u zajednici, izradili preporuke i prioritetne ciljeve za daljnji razvoj socijalnih usluga

Tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci u sklopu projekta „Osječkog vijeće za razvoj socijalnih usluga“, održane su fokus grupe za pet unaprijed definiranih ciljanih skupina – djeca, mladi, obitelj, stariji i nemoćni te palijativna skrb. Fokus grupe su činili predstavnici osječkih institucija i organizacija civilnoga društva koji su na temelju analize podataka dobivenih iz prethodno provedenog istraživanja trenutnih potreba i problema u zajednici izrađivali prioritete djelovanja te preporuke za poboljšanje i usavršavanje pružanja socijalnih usluga u Gradu Osijeku.


U radu fokus grupa sudjelovali su predstavnici 30-tak institucija i organizacija civilnoga društva sa osječkog područja koji su svojim iskustvima, znanjima i spoznajama o relevantnim područjima zajedničkim snagama definirali prioritete na području razvoja socijalnih usluga u gradu te dali svoje preporuke za daljnji rad i razvoj.
Na temelju zaključaka fokus grupa, članovi Osječkog vijeća za razvoj socijalnih usluga izraditi će operativne ciljeve za 2015. godinu u svrhu rješavanja prioritetnih problema u zajednici te smjernice strateškoga plana iz područja socijalnih usluga za razdoblje 2015.-2020.