Prioritetni ciljevi za daljnji razvoj socijalnih usluga

Osječko vijeće, uz suradnju institucija i udruga, definiralo prioritetne ciljeve i smjernice strateškog plana razvoja socijalnih usluga u Gradu Osijeku

Dana 17. listopada 2014. održana je treća sjednica Osječkog vijeća za razvoj socijalnih usluga koja je održana pod predsjedavanjem zamjenika gradonačelnika Grada Osijeka Vladimira Hama. Na sjednici su usvojeni operativni ciljevi za 2015. godinu u svrhu rješavanja prioritetnih problema u zajednici te smjernice strateškog plana iz područja socijalnih usluga za razdoblje 2015.-2020.
Na sjednici su predstavljeni rezultati rada fokus grupa iz pet unaprijed definiranih ciljanih skupina - djeca, mladi, obitelj, stariji i nemoćni te palijativna skrb. Fokus grupe, sastavljene od predstavnika osječkih institucija i civilnoga društva, kao osnovu za svoj rad koristile su analizu rezultata istraživanja trenutnih potreba u zajednici. Članovi su radili na definiranju preporuka za rješavanje problema uočenih tijekom istraživanja te izradi preporuka i prioritetnih ciljeva za daljnji razvoj socijalnih usluga koji su Vijeću bili temelj za definiranje operativnih i strateških ciljeva.


Prioritetni ciljevi za obitelji su razvijati usluge savjetovanja i uspostaviti redovite škole za roditelje kroz koje će obitelji imati podršku u odgoju i bolju komunikaciju unutar obitelji, te razvijati usluge podrške obiteljima za zdravstvenim poteškoćama.
Prioritetni ciljevi za djecu su bolja briga za djecu s poteškoćama, održavanje nastave u jednoj smjeni u svim osnovnim školama te više organiziranog sadržaja za slobodno vrijeme djece u osnovnim školama, posebice tijekom praznika.
Prioritetni ciljevi za mlade su razvijati programe usvajanja praktičnih znanja i vještina, ali i osnivanje klubova za mlade po gradskim četvrtima kao prostor za sudjelovanje mladih u kreativnim sadržajima od općeg dobra za zajednicu.
Prioritetni ciljevi za starije i nemoćne su uspostavljanje usluge dnevnih boravka, tzv. „vrtića za starije“, povećanje dostupnost usluge pomoći i njege u kući te širenje mreže zdravstveno-socijalnih usluga.
Prioritetni ciljevi iz područja palijativne skrbi je povećati informiranost o postojećim pravima i uslugama iz područja palijativne skrbi te izraditi registar palijativnih bolesnika na području lokalne zajednice.
Kao slijedeći korak u radu Vijeća definirano je osnivanje inkubatora za organizacije civilnoga društva koje pružaju socijalne usluge na području Grada Osijeka. Inkubator će biti prvi korak ka osnaživanju organizacija koje žele razvijati kvalitetu svojih usluga u brizi za korisnike te razvoj kompetencija potrebnih za javljanje na natječaje Europskog socijalnog fonda. Članovi Vijeća usuglasili su se da je najbolje rješenje za prostor inkubatora prostor Gradske četvrti na Sjenjaku (IPK Sjenjak).