POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUDJELOVANJE U EDUKACIJI ZA UDRUGE KOJE SE BAVE PRUŽANJEM SOCIJALNIH USLUGA

Udruga za rad s mladima Breza u partnerstvu s Gradom Osijekom provodi projekt „Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga“ podržan od strane Europske unije kroz program OPHRD IPA 2007 Support Structures for CSOs at the Regional level. U sklopu modula Osnaživanje OCD-a kroz edukacije Udruga Breza organizira trening za zainteresirane udruge koje imaju želju i motivaciju sudjelovati u razvoju socijalnih usluga na području grada i županije.


Edukacija će se zasnivati na individualiziranom pristupu potrebama sudionika edukacije, a između ostalog pokrivati će slijedeća područja:
•    Osnaživanje organizacija civilnoga društva
•    Strateško planiranje
•    Planiranje i provođenje akcija u zajednici
•    Umrežavanje, međusektorska i intersektorska suradnja
•    Financiranje
•    Zagovaranje, konsenzus
•    Društveni mediji
•    Razmjena iskustva sudionika

Ukupno trajanje treninga je četiri edukacijska dana. Termini održavanja biti će zasebno dogovarani među sudionicima edukacije, a prvi edukacijski termin planiran je u periodu od 27.04. do 30.04.2015.

Pozivamo sve zainteresirane organizacije da prijave svoje predstavnike pomoću priložene prijavnice do najkasnije 21. travnja 2015.