Izvješće o radu Osječkog vijeća za razvoj socijalnih usluga predstavljeno Gradskom vijeću

Dana 03. srpnja 2015. na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka predstavljeno je Izvješće o provedenim aktivnostima Vijeća u 2014. godini.

Gradsko vijeće zaključkom je podržalo aktivnosti Osječkog vijeća za razvoj socijalnih usluga te predložilo da se pri odabiru projekata/programa udruga građana koji se sufinanciraju iz proračuna Grada Osijeka uzmu u obzir preporuke navedene u Izvješću koje imaju za cilj omogućiti daljnji razvoj socijalnih usluga i inovativnog načina suradnje Grada Osijeka i organizacija civilnog društva te poticati umrežavanje svih dionika uključenih u pružanje socijalnih usluga na području Grada Osijeka.