O projektu

Projekt pod nazivom Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, te se provodi u okviru programa dodjele bespovratnih sredstava Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva.

Ugovorno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Trajanje projekta: 10. 12. 2013. – 09. 12. 2015.
Nositelj projekta: Udruga za rad s mladima Breza
Partner: Grad Osijek
Područje provedbe: Istočna Hrvatska, Osijek
Ciljne skupine: Organizacije civilnog društva koje pružaju socijalne usluge s područja grada Osijeka, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija, javne institucije, različite socijalne skupine, građani i volonteri
Opći cilj: Poticanje uspostavljanja struktura i participativnih mehanizama za održivi razvoj socijalnih usluga organizacija civilnog društva na području Osječko-baranjske županije
Specifični cilj: Izgraditi kapacitete i razviti inovativne načine suradnje između Grada Osijeka, organizacija civilnog društva i građana u svrhu rješavanja potreba lokalne zajednice

Aktivnosti

  1. Osnivanje Osječkog vijeća za razvoj socijalnih usluga pri Gradu Osijeku
  2. Formiranje neformalne mreže organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga
  3. Uključivanje građana/volontera
  4. Regionalna konferencija s europskim predstavnicima

Glavni rezultati i očekivana postignuća

  1. Uspostavljeno Vijeće s najmanje 10 članova organizacija civilnog društva, javnih institucija i predstavnika lokalne i regionalne samouprave; izrađen Strateški plan za razvoj socijalnih usluga koje  pružaju organizacije civilnoga društva; definiran proračun za razvoj socijalnih usluga
  2. Definirano najmanje 3-5 fokus grupa; razvijeno najmanje pet strateških planova; izrađeni akcijski planovi, te osnaženi kapaciteti barem 10 organizacija civilnog društva
  3. Provedeno istraživanje potreba društva: u provedbu istraživanja uključeno najmanje 10 volontera, istraživanje provedeno na uzorku od najmanje 80 članova zajednice; izrađeno 3-5 izvješća s preporukama
  4. Podignuta razina svijesti OCD-a, institucija i lokalne vlasti o važnosti zajedničkog rada na području pružanja socijalnih usluga

Ukupan trošak projekta: 59.000 eura
Doprinos EU: 49.560 eura - 84%